Home DANH MỤC Ảnh hưởng của ABA trong môi trường nuôi cấy lên sự tái...

Ảnh hưởng của ABA trong môi trường nuôi cấy lên sự tái sinh chồi trực tiếp từ nuôi cấy mẫu lá cây chè

0
78

Tải nhiều của Sinh Học

Kết quả hình ảnh cho cây chè con

 

(Inteaz Alli) Food Quality Assurance Principles and Practices

Dự đoán hoạt tính quét gốc tự do của hợp chất Phenolic bằng tính toán sự phân bố mật độ spin

Giải thuật lai cho bài toán sắp hàng đa trình tự sinh học

Phân lập, tuyển chọn và tối ưu hóa quá trình phát triển vi khuẩn acetic tạo giống khởi động cho quá trình lên men giấm

Thành phần hóa học của rễ cây hà thủ ô trắng

Điều chế Biodiesel từ mỡ cá basa bằng phương pháp hóa siêu âm

Góp phần tìm hiểu thành phần hóa học cây rau má lá sen hydrocotyle vulgaris (l), họ ngò (apiaceae)

Phân lập và xác định trình tự hoàn chỉnh cDNA mã hóa hemocyanin liên quan đến đáp ứng miễn dịch ở tôm sú (Penaeus monodon)

Tách dòng và biểu hiện gen mã hóa keratinase của chủng Bacillus licheniformis DS23 trong Escherichia coli

Thành phần hóa học và tính kháng oxy hóa của nghệ đen curcuma zedoaria berg trồng ở Việt Nam