• Tài liệu liên quan

Kết quả hình ảnh cho cây dừa cạn

 • Tải nhiều của Sinh Học
 • (Inteaz Alli) Food Quality Assurance Principles and Practices
 • Dự đoán hoạt tính quét gốc tự do của hợp chất Phenolic bằng tính toán sự phân bố mật độ spin
 • Giải thuật lai cho bài toán sắp hàng đa trình tự sinh học
 • Phân lập, tuyển chọn và tối ưu hóa quá trình phát triển vi khuẩn acetic tạo giống khởi động cho quá trình lên men giấm
 • Thành phần hóa học của rễ cây hà thủ ô trắng
 • Điều chế Biodiesel từ mỡ cá basa bằng phương pháp hóa siêu âm
 • Góp phần tìm hiểu thành phần hóa học cây rau má lá sen hydrocotyle vulgaris (l), họ ngò (apiaceae)
 • Phân lập và xác định trình tự hoàn chỉnh cDNA mã hóa hemocyanin liên quan đến đáp ứng miễn dịch ở tôm sú (Penaeus monodon)
 • Tách dòng và biểu hiện gen mã hóa keratinase của chủng Bacillus licheniformis DS23 trong Escherichia coli
 • Thành phần hóa học và tính kháng oxy hóa của nghệ đen curcuma zedoaria berg trồng ở Việt Nam
 • Tải nhiều của Bài báo khoa học
 • Bioeconomic model of eastern baltic cod under the influence of nutrient enrichment
 • The Impact of Online Social Networking on Students’ Study (VNU Unviversity of Economics and Business)
 • Economic growth and changes in welfares during the economic reforms in Vietnam
 • Economic Modernization in Vietnam From Industrialization to Innovation Stage
 • Impact of Japan’s official development assistance on Vietnam’s socio-economic development
 • Regional Economic Integration and Its Impacts on Growth, Income Distribution and Poverty in East Asia; ACGE Analysis
 • Stiglitz – Economics Of Informarion And the thoery of Economic Development
 • Sustainable Tourism Development for the Southern Central Vietnam – The Necessity for the Region’s Economic Development
 • Thailand’s inadequate response to the 2008 Economic Crisis – Implications for Vietnam and other countries entering the East Asian economic model
 • Economic efficiency of cage fish farming in Bo Trach district, Quang Binh province