Home DANH MỤC Ảnh hưởng của chất điều hòa tăng trưởng thực vật và đường...

Ảnh hưởng của chất điều hòa tăng trưởng thực vật và đường saccharose lên dịch nuôi cấy huyền phù tế bào dừa cạn catharanthus roseus

0
75
 • Tài liệu liên quan

Kết quả hình ảnh cho cây dừa cạn

 • Tải nhiều của Sinh Học
 • (Inteaz Alli) Food Quality Assurance Principles and Practices
 • Dự đoán hoạt tính quét gốc tự do của hợp chất Phenolic bằng tính toán sự phân bố mật độ spin
 • Giải thuật lai cho bài toán sắp hàng đa trình tự sinh học
 • Phân lập, tuyển chọn và tối ưu hóa quá trình phát triển vi khuẩn acetic tạo giống khởi động cho quá trình lên men giấm
 • Thành phần hóa học của rễ cây hà thủ ô trắng
 • Điều chế Biodiesel từ mỡ cá basa bằng phương pháp hóa siêu âm
 • Góp phần tìm hiểu thành phần hóa học cây rau má lá sen hydrocotyle vulgaris (l), họ ngò (apiaceae)
 • Phân lập và xác định trình tự hoàn chỉnh cDNA mã hóa hemocyanin liên quan đến đáp ứng miễn dịch ở tôm sú (Penaeus monodon)
 • Tách dòng và biểu hiện gen mã hóa keratinase của chủng Bacillus licheniformis DS23 trong Escherichia coli
 • Thành phần hóa học và tính kháng oxy hóa của nghệ đen curcuma zedoaria berg trồng ở Việt Nam
 • Tải nhiều của Bài báo khoa học
 • Bioeconomic model of eastern baltic cod under the influence of nutrient enrichment
 • The Impact of Online Social Networking on Students’ Study (VNU Unviversity of Economics and Business)
 • Economic growth and changes in welfares during the economic reforms in Vietnam
 • Economic Modernization in Vietnam From Industrialization to Innovation Stage
 • Impact of Japan’s official development assistance on Vietnam’s socio-economic development
 • Regional Economic Integration and Its Impacts on Growth, Income Distribution and Poverty in East Asia; ACGE Analysis
 • Stiglitz – Economics Of Informarion And the thoery of Economic Development
 • Sustainable Tourism Development for the Southern Central Vietnam – The Necessity for the Region’s Economic Development
 • Thailand’s inadequate response to the 2008 Economic Crisis – Implications for Vietnam and other countries entering the East Asian economic model
 • Economic efficiency of cage fish farming in Bo Trach district, Quang Binh province