Home DANH MỤC Khảo sát khả năng làm mềm thịt của ENZYME BROMELIN thu được...

Khảo sát khả năng làm mềm thịt của ENZYME BROMELIN thu được từ phần phế liệu dứa – chồi ngọn

0
77

Tải nhiều của Sinh Học

(Inteaz Alli) Food Quality Assurance Principles and Practices

Kết quả hình ảnh cho celula com leucemia

Dự đoán hoạt tính quét gốc tự do của hợp chất Phenolic bằng tính toán sự phân bố mật độ spin

Giải thuật lai cho bài toán sắp hàng đa trình tự sinh học

Phân lập, tuyển chọn và tối ưu hóa quá trình phát triển vi khuẩn acetic tạo giống khởi động cho quá trình lên men giấm

Thành phần hóa học của rễ cây hà thủ ô trắng

Điều chế Biodiesel từ mỡ cá basa bằng phương pháp hóa siêu âm

Góp phần tìm hiểu thành phần hóa học cây rau má lá sen hydrocotyle vulgaris (l), họ ngò (apiaceae)

Phân lập và xác định trình tự hoàn chỉnh cDNA mã hóa hemocyanin liên quan đến đáp ứng miễn dịch ở tôm sú (Penaeus monodon)

Tách dòng và biểu hiện gen mã hóa keratinase của chủng Bacillus licheniformis DS23 trong Escherichia coli

Thành phần hóa học và tính kháng oxy hóa của nghệ đen curcuma zedoaria berg trồng ở Việt Nam

Tải nhiều của Bài báo khoa học

Bioeconomic model of eastern baltic cod under the influence of nutrient enrichment

The Impact of Online Social Networking on Students’ Study (VNU Unviversity of Economics and Business)

Economic growth and changes in welfares during the economic reforms in Vietnam

Economic Modernization in Vietnam From Industrialization to Innovation Stage

Impact of Japan’s official development assistance on Vietnam’s socio-economic development

Regional Economic Integration and Its Impacts on Growth, Income Distribution and Poverty in East Asia; ACGE Analysis

Stiglitz – Economics Of Informarion And the thoery of Economic Development