• Kết quả hình ảnh cho (Sparsø, Jens) Principles of Asynchronous Circuit Design, A Systems PerspectiveTích trữ và chuyển hóa năng lượng hóa học, vật liệu và công nghệ
 • Adnan Tamime-Cleaning-in-Place_ Dairy, Food and Beverage Operations, Third Edition (2008)
 • Giáo trình hóa học đại cương
 • Giáo trình thực hành Hóa hữu cơ
 • Giáo trình thực hành Hóa lý
 • Green for Life
 • Lịch sử Việt Nam cận hiện đại (1858-1975)
 • Phong trào chống phá bình định nông thôn ở Nam Bộ trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước (1969-1972)
 • Quan hệ quốc tế những khía cạnh lý thuyết và vấn đề
 • (Cao Xuân Dục) Quốc triều Chánh biên Toát yếu
 • Tải nhiều
 • (Sparsø, Jens) Principles of Asynchronous Circuit Design, A Systems Perspective
 • Bước đầu nghiên cứu phổ gốc trong hệ phổ kế gamma bằng thuật toán ML-EM và mô phỏng MCNP
 • Áp dụng điều khiển thích nghi vào bài toán theo vết đường hàn cho tay máy di động
 • Ảnh hưởng của dữ liệu huấn luyện trong các thuật toán phân loại ảnh viễn thám
 • Điện toán đám mây và bài toán xử lí dữ liệu lớn theo mô hình ánh xạ – rút gọn
 • Mô hình số dòng một pha trong tính toán tổn thất áp suất dọc đường ống dẫn khí
 • Nghiên cứu ứng dụng tập phổ biến và luật kết hợp vào bài toán phân loại văn bản Tiếng Việt có xem xét ngữ nghĩa
 • Tiếp cận luồng cực đại trong mạng cho bài toán xếp lịch biểu
 • Tổng quan về an ninh trên điện toán đám mây
 • (Đồ án tốt nghiệp) Tìm hiểu thuật toán quy hoạch động cho tính khoảng cách
 • (Sparsø, Jens) Principles of Asynchronous Circuit Design, A Systems Perspective
 • (Paul R Dittmer) Principles of food, beverage, and labor cost controls (9th Ed)
 • (Weinberger, Steven Neal) The Significance of Yoga Tantra and the Compendium of Principles within Tantric Buddhism in India and Tibet
 • (Kline, Rex B) Principles and Practice of Structural Equation Modeling 2010
 • (Inteaz Alli) Food Quality Assurance Principles and Practices
 • (Reuvid, Jonathan; Sherlock, Jim) International trade An essential guide to the principles and practice of export
 • Principles of Accounting
 • Principles of Marketing (Philips Kotler, 14th)
 • (Mankiw, N Gregory ) Principles of Economics (6th Ed, 2012)
 • (Case, Karl E) Principles of Economics 2012